Jaarcijfers 2022

De organisatiekosten (€11.000) waren hoger dan in 2021 als gevolg van het feit dat een aantal noodzakelijke bezoeken is afgelegd in 2022, die in 2021 geen doorgang konden vinden vanwege Corona. Het negatieve saldo van Inkomsten en Uitgaven komt ten laste van de algemene reserves die ruimschoots voldoende zijn om dit op te vangen. De projecten voor Trees for All worden afgerond, maar de kleine projecten lopen gestadig door. Er zijn ook nieuwe grote donoren gevonden voor projecten die met ingang van 2023 verder worden uitgewerkt in samenwerking met lokale partners.