Jaarcijfers 2023

De stichting heeft in de afgelopen paar jaar een flinke buffer opgebouwd. Daarmee is het negatieve saldo van € 50.879 ruim voldoende afgedekt. Vanuit de bedoeling om de toevertrouwde gelden verantwoord maar toch ook weer vlot te besteden aan de doelstellingen van ITF, is in 2023 een bedrag van ruim 109.000 uitgegeven aan verschillende projecten.

De organisatiekosten waren lager dan in 2022, als gevolg van het feit dat in 2022 een aantal extra bezoeken was afgelegd vanwege Corona in 2020 en 2021. In 2023 was dit niet nodig.

De projecten voor Trees for All zijn afgerond, hiervoor zijn alleen nog wat uitgaven gedaan aan onderhoud.
Maar de kleine projecten lopen gestadig door en er zijn ook nieuwe grote donoren gevonden voor projecten die worden uitgewerkt in samenwerking met lokale partners.