Jaarcijfers 2021

De grootste bron van inkomsten was de geldstroom van Trees for All. Daarnaast waren er relatief veel inkomsten uit donaties en erfenissen. De organisatiekosten waren bescheiden, als gevolg van COVID-19 dat de reizen voor bestuurlijk overleg en toezicht (tijdelijk) niet mogelijk maakte. Gelukkig konden toch de nodige projecten doorgang vinden. Ook de geldstroom van Trees for All naar onze zusterorganisatie Arbofilia ten behoeve van de lopende projecten voor aanplant en behoud van bossen/bomen aldaar bleef gehandhaafd.

Het positieve saldo wordt toegevoegd aan de algemene reserves. Daarmee kunnen we in de toekomst nieuwe projecten financieren en de onkosten van de stichting betalen.