Boomcertificaten

Een ITF Boom in Costa Rica

Het ITF verkoopt boomcertificaten; voor elk certificaat wordt een boom geplant in de corridor bij Carara in Costa Rica. Op deze manier worden de bomen in de corridor internationaal eigendom en daardoor zijn ze beter beschermd.

Deze corridor zal weer een verbinding tussen het nevelwoud op de bergtop Turrubares met het natuurpark Carara tot standbrengen. Dit gebied, met een bijzonder hoge biodiversiteit wordt bedreigd door steeds verdergaande ontbossing. Arbofilia, de lokale organisatie uit Costa Rica en ITF werken samen om dit unieke stuk natuur te behouden en te herstellen.

Een boomcertificaat is ook een leuk geschenk voor een pasgeboren neefje, nichtje, kleindochter of kleinzoon!

U kunt de boomcertificaten bestellen door het onderstaande bestelformulier in te vullen
en op verzenden te klikken. U kunt de boomcertificaten ook schriftelijk bestellen.

Daarna maakt u het bedrag (= aantal certificaten x € 15,-) over op
Rekeningnummer NL52INGB0000646171
t.n.v. “International Tree Fund” te Utrecht
o.v.v. Boomcertificaat voor NAAM

Kies hieronder de door u gewenste bestelwijze: