ANBI

Op deze pagina vind u alle ANBI gerelateerde relevante informatie

Naam
International Tree Fund (Vereniging)

ANBI
0099.34.637

RSIN


Contactgegevens
ITF secretariaat
Zesmorgen 18

6666 HS Heteren

026-4462234

info@itf.nl

Bestuur:
Leen Verbeek (voorzitter),
Bertan van Zanten (penningmeester)
Judith Westerink (secretaris)
Mark Joenje, Martijn van Dam

Hoofdlijnen actuele beleidsplan ITF 2021-2025
Als gevolg van de huidige mondiale ontwikkelingen is de situatie in de wereld onzeker. Het ITF past zich aan deze situatie aan. De projectenlijst wordt jaarlijks kritisch bekeken op haalbaarheid en de relaties worden beperkt tot die relaties die al langdurig bestaan. Er worden geen nieuwe relaties aangegaan en de omvang van de projecten worden zowel in tijd als in geld beperkt.

In Costa Rica worden blijvend kleinschalige activiteiten uitgevoerd door en met de inheemse bevolking. Herbebossing, herstel van natuur en ondersteuning, soms met kleine microkredieten, van hen die in het oerwoud wonen wordt kleinschalig voortgezet.
Voor wat betreft de Corridor Ecological Carare wordt de bestaande situatie bestendigd. Prioriteit is en wordt gelegd bij ontwikkeling van een zodanig beheer dat op termijn de exploitatieopbrengsten de kosten afdekken. Het doel is hierbij dit in ongeveer 10 jaar te realiseren. Als zich kansen voordoen voor aankoop en uitbreiding dan worden deze kansen benut.
 
Het beloningsbeleid van het ITF
Alle werkzaamheden van en voor het ITF worden door vrijwilligers uitgevoerd. De uitvoering van de projecten zelf geschied door de bewoners van het gebied. Hiervoor wordt geen vergoeding gegeven. Organisatorische, veelal administratieve kosten kunnen worden gedeclareerd.
Reiskosten worden veelal door de vrijwilliger zelf betaald, tenzij met deze kosten in een budget rekening is gehouden. De doelstelling is de overhead niet boven de 7% uit te laten komen. Dit fluktueert sterk per jaar. Soms is het niet meer dan 2-3 % sommige jaren 6-7 %.

Financiele verantwoording
Zie de desbetreffende pagina, klik op de volgende link naar de Jaarcijfers