Donaties

U kunt specifieke projecten steunen door het overmaken van uw bijdrage op:

Rekeningnummer NL52INGB0000646171
t.n.v. “International Tree Fund” te Utrecht
o.v.v. het projectnummer

Ons ANBI nummer bij de Belastingdienst is 0099.34.637. De giften die het ITF ontvangt zonder vermelding van een projectnummer worden gebruikt om projecten waar net niet voldoende geld voor binnen komt aan te vullen tot het gevraagde bedrag. Met vragen over specifieke giften of projecten kunt u altijd contact opnemen met het secretariaat op info@itf.nl

Schooluniformen voor kinderen in Coban, Guatemala