Judith in de Peperbus

      Geen reacties op Judith in de Peperbus

Judith Westerink (44) zet zich zowel binnen als buiten haar werk met passie in voor natuur en landschap. Zo is ze al meer dan twintig jaar vrijwilliger voor het International Tree Fund. Ze wil zich als lid van Provinciale Staten gaan inzetten voor het landschap in Gelderland. Dus heeft ze ook wel een mening over de natuur in Heteren. “Ik vind het jammer dat er de laatste jaren zoveel grote, oude bomen zijn weggezaagd.”

page5image524626992page5image524627600page5image524628272page5image524628880

Het doet Judith tekort om haar alleen het label ‘natuur en land- schap’ op te plakken, want door de jaren heen heeft ze zich op al- lerlei werkterreinen ingezet. Bijvoorbeeld als bestuurslid van een kerk in Wageningen, door vrijwilligerswerk onder prostituees in Nijmegen en zich in te zetten voor vluchtelingen. Maar de natuur is toch wel haar grote passie. Dat begon in 1998 met haar inzet voor het International Tree Fund, een organisatie die zich onder meer inzet voor het bedreigde regenwoud in Costa Rica.

Waarom sprak dit jou aan?

“Het International Tree Fund had het verzoek gekregen van de kleine Costa Ricaanse organisatie Arbofilia om te helpen bij het aanleggen van een ecologische corridor. Ik was daar gelijk enthou- siast over, want ik had net een onderzoek gedaan naar herbebos- sing met inheemse soorten! Het ging hier om een uniek stukje natuur. Een gebied dat hemelsbreed zo’n vijftien kilometer is, maar aan de ene kant bestaat uit nevelwoud en via een stuk regen- woud uitkomt in een mangrovebos. Het nevelwoud staat sowieso wereldwijd onder druk door de klimaatverandering, maar je hebt ook veel diersoorten die migreren tussen de zee en de bergen. Het idee was om stukken grond te gaan kopen op plekken waar er gaten ontstaan waren in die bosverbinding en daar weer bomen te planten.”

Wat troffen jullie daar aan?

“Er was veel bos gekapt voor veehouderij. Maar het is een afge- legen regio, die niet echt geschikt is voor landbouw. De overheid wilde dit soort gebieden in cultuur brengen en had in de jaren vijf- tig met subsidie mensen het bos in gestuurd om boerderijen op te zetten. Dat ging ten koste van het bos en uiteindelijk ook van de boeren. Ik heb daar veel armoede gezien.”

Wat hebben jullie de afgelopen twintig jaar bereikt?

“In totaal hebben we 325 hectare kunnen kopen. Een deel daar- van is bos dat we nu beschermen en op de andere stukken hebben we opnieuw bomen geplant. Altijd in samenwerking met de be- volking. We stimuleren bijvoorbeeld mensen om zelf een boom- kwekerij op te starten. Het bos wordt op die manier een bron van inkomsten. Ook heb ik gezien dat bepaalde diersoorten weer terug komen, echt bijzonder.”

Hoe is dit om te doen?

“Geweldig! Je bouwt een band op met het gebied en de mensen. Je ziet het veranderen, je ziet dat het iets oplevert.”

Dan even over de bomen in Heteren. Wat vind je er bijvoorbeeld van dat de eiken langs de Zesmorgen gekapt worden?
“Ik vind dat heel erg jammer. Deze eiken begonnen net een beetje body te krijgen! Nu komen er van die flauwe zuilvormige boom- pjes voor in de plaats.”

Hoe kijk je in het algemeen aan tegen het bomenbestand in Heteren?

“De laatste jaren zijn er veel grote, oude bomen weggezaagd. Bijvoorbeeld de iepen bij het bejaardenhuis, een mooie beuk in de Kastanjelaan, de esdoorn tegenover de manege en zo kan ik er nog wel een aantal noemen. Heel jammer, er blijft niet veel over als je alles bij elkaar optelt. Dat gaat mij wel aan het hart. Het kost ontzettend veel tijd voordat een boom zo groot is.”

Welke mooie bomen zijn er nog over?

“Het veldje met fruitbomen naast het voetbalveld aan de Kamper- foeliestraat vind ik erg mooi. Daar staan ook oude rassen tussen. De platanen langs de Narcissenstraat mogen er ook zijn. We moe- ten zuinig zijn op de grote bomen die Heteren nog heeft!”

Waarom vind je de bomen in Heteren zo belangrijk?

“Bomen zijn gewoon mooi, ze geven sfeer en het is een stuk na- tuur in je woonplaats. Bomen zijn belangrijk voor de leefbaarheid in een wijk. Zonder bomen ziet het er veel armoediger uit dan een wijk met bomen! Wel is het belangrijk dat je ze op een goede plek plant en zorgt dat ze de ruimte hebben.”

Je doet binnenkort voor de ChristenUnie mee aan de verkiezingen voor provinciale staten. Ga je jezelf dan ook voor dit onderwerp inzetten?“Als het gaat om bomen, dan is dat vooral een gemeentelijk onder- werp. Als Statenlid wil ik mij vooral inzetten voor het landschap in combinatie met landbouw. Ik ben ervan overtuigd dat natuur en landbouw samen moeten kunnen gaan en ik vind dat we dit als samenleving moeten ondersteunen. Dit is wel een heel nieuwe wereld voor mij. Of ik nu wel of niet gekozen word, het wordt hoe dan ook ontzettend leerzaam!”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *