Actuele projecten

Projecten waarvoor wij momenteel geld zoeken

COSTA RICA

2022-001 Wildlife monitoring.
Het regenwoud wat Madre Verde beschermt is prachtig en de biodiversiteit is er hoog. Daar wordt ook onderzoek naar gedaan. Maar wilde dieren zijn schuw en om goed te monitoren welke dieren er in het gebied rondscharrelen, wil Madre Verde 4 zogenaamde cameravallen aanschaffen. Dit zijn fototoestellen met een bewegingssensor, die worden opgehangen op plekken in het bos. Als er een beest langs de sensor loopt maken ze een foto. De camera fotografeert ook in het donker.
Voor vier camera’s is 492 euro nodig.


2022-002 Een inclusief en toegankelijk Madre Verde.
Madre Verde is een natuurbeschermings- en educatiepark voor iedereen die het wil bezoeken. Maar dat nog niet mogelijk voor iedereen. Het park is op sommige plekken niet toegankelijk voor mensen die moeilijk ter been zijn of in een rolstoel zitten. Om te zorgen dat ook zij van de natuur kunnen genieten en participeren in de educatieve programma’s wil het park nieuwe paden aanleggen en gebouwen, wc’s, receptie en zalen rolstoeltoegankelijk maken.
We willen hen graag steunen met 4873 euro.

2022-003 Hier praten we Ngäbere!
Nete blita tä ngäbere! – hier spreken we Ngäbere! Ngäbere is de taal van de Ngobe. Een taal die onder druk staat en verloren zal gaan als er niet actief aan gewerkt wordt om dat te voorkomen. Ngäbere is allereerst een spreektaal en om die aan te leren wordt
een digitaal boek ontwikkeld dat speciaal gericht is op conversatie.
Het zal worden verspreid onder de verschillende Ngobe gemeenschappen in Costa Rica. Om onderzoek te doen en het cursusmateriaal te ontwikkelen wordt aan het ITF een bijdrage gevraagd van 2953 euro.

2022-004 Bomen kweken en herbebossen.
Het ITF ondersteunt jaarlijks wel ergens herbebossingsactiviteiten in Costa Rica. We zien eigenlijk altijd goede resultaten. Grond die door veeteelt of landbouw is uitgeput en waar erosie vrij spel heeft, ziet er vaak een paar jaar nadat er bomen zijn geplant alweer uit als een echt bos. Dat heeft veel voordelen, zoals het behoud van biodiversiteit, het beschermen van waterstromen of het aan elkaar knopen van natuurlijke gebieden. Dit jaar vragen de Térraba onze steun voor het opzetten van een boomkwekerij en het herbebossen van voormalige landbouw- en veeteeltgrond. Het ITF wil een bijdrage geven van 3524 euro.
Apen in het gebied van Madre Verde


2022-005 Bananen, bananen, bananen!
Het afgelopen jaar is door extreme regenval en tropische storm een groot deel van de bananenteelt verloren gegaan. Zeven vrouwen van de Grupo Mujeres Sebliwak in Bajo Coén nemen het initiatief om ruim een halve hectare opnieuw aan te planten met plantain, bakbanaan. Die wordt veel gegeten als bron van zetmeel. Voor het aankopen van pootmateriaal, grondbewerking en om het land onkruidvrij houden is geld nodig. Aan het ITF is een bedrag gevraagd van 2436 euro.


2022-006 Traditionele medicijnen tegen COVID-19
In de gemeenschappen van de BriBri en Cabécar indianen in Bajo Coén en Bajo Chirripó doet onze goede vriend Ali Garcia onderzoek naar het gebruik van traditionele medicijnen om de effecten van corona te bestrijden. Het is een vrij intensief traject waarbij hij gemeenschappen bezoekt, mensen interviewt en de resultaten in het Spaans en Engels worden vertaald zodat ook de medische wereld op de hoogte is. Het ITF wil graag bijdragen met 2609 euro.


2022-007 Herdruk van Mijn andere leven in het Bri Bri
In 2019 heeft ITF de totstandkoming van een kinderboek in het Bri Bri ondersteund. Inmiddels hebben alle exemplaren hun weg naar gretige lezers gevonden. Voor een herdruk wordt het ITF een bedrag gevraagd van 2264 euro.


2022-008 Medicinale planten en garnalenkwekerij
In Sös, Kachabri in Alta Talamanca werkt het ITF al vanaf de oprichting van de organisatie. Dit jaar is ons gevraagd drie projecten te ondersteunen: het opzetten van een kwekerijtje voor medicinale planten, het produceren van verschillende gebruiksvoorwerpen gemaakt van planten uit de regio en het aanleggen van een kweekvijver voor garnalen en langoustines. Er is in totaal 2758 euro nodig.


2022-009 Nog meer bananen!
Elf vrouwen in Kachabri, Talamanca hebben zich verenigd in de Grupo Mujeres Soswak. Net als in project 2022-005 willen ze bananenteelt starten. Er wordt ruim een halve hectare aangeplant, waarvoor 3218 euro nodig is.


2022-010 Yam is jummie!
Yam is yucca, een knol die veel gegeten wordt als zetmeelbron, net als ñampi. In Bajo Coén worden door drie families verenigd in de Grupo Apliña 3 hectare aangeplant met yucca en ñampi, omdat dit basisvoedsel belangrijk is voor de Cabécar. Om pootmateriaal te kopen en het land te bewerken is 1931 euro nodig.

Gerealiseerde Projecten uit 2021

We werken al lang samen met de gemeenschap in Bajo Coen. Een drietal families, Grupo Pli, neemt om hun economische positie te verbeteren het initiatief een cacaoplantage te starten. Er is land beschikbaar dat geschikt is voor het aanplanten van 400 cacaobomen. Voor het opkweken van de cacaoboompjes, het uitplanten en materiaal om de bomen de eerste jaren te helpen bij hun groei wordt steun gevraagd van het ITF. We willen hen graag steunen met 1947 euro.

2021-003 Landaankoop voor bronbescherming

In Talamanca in het zuiden van Costa Rica werkt het ITF al lang samen met de indianengemeenschap van Bajo Coén. Haar leefgebied is sterk aangetast en ontbost. Recent is de gemeenschap in staat gesteld om een hectare land te kopen. Hier bevinden zich twee belangrijke bronnen die de grotere rivier Rio Sioli voeden. Het is belangrijk deze bronnen veilig te stellen door het land te herbebossen en de aangetaste bronnen te herstellen. Ook vorig jaar hebben we deze landaankoop ondersteund. Voor de aankoop van nog eens 0,3 hectare is 2275 euro nodig.

2021-004 Verbetering bezoekersfaciliteiten Madre Verde

Net als vorig jaar vraagt Madre Verde onze hulp bij het verder verbeteren van bezoekersfaciliteiten die nodig zijn om open te kunnen blijven. Vlakbij Palmares de Alajuela, min of meer in de centrale vallei van Costa Rica, bevindt zich Madre Verde, een natuurbeschermings- en educatie-‘park’. Het ITF ondersteunt de organisatie al jaren omdat het prachtige gebied een belangrijke functie heeft in natuureducatie. Honderden schoolklassen komen op bezoek en ook toeristen weten hun weg te vinden. Maar tegenwoordig mogen schoolklassen alleen komen als voldaan wordt aan nieuwe richtlijnen van de overheid voor faciliteiten. Er moet een receptie zijn, een toiletgebouw dat aan speciale eisen voldoet, een geschikte toegang tot het gebied en duidelijke bewegwijzering van de wandelpaden. Aan het ITF wordt wederom een bijdrage gevraagd van 2821 euro.

Afgeronde projecten uit 2020

GUATEMALA: steun en vervoer

Corona heeft in Guatemala hard toegeslagen. Een fors deel van de leden van vakbond CGTG is zijn werk en daarmee inkomen kwijtgeraakt. Velen zijn teruggekeerd naar hun oorspronkelijke werk als straatverkoper. Vanwege de lockdown die ook in Guatemala werd ingesteld, leidde dit tot conflicten met de overheid. Door het afsluiten van markten en verbieden van straatverkoop waren er zonder compensatie geen inkomsten en dus geen eten in huis. Veel acties, confrontaties, maar vooral ook diepe armoede en verdriet zijn het gevolg geweest. De maatregelen van de Guatemalteekse overheid dienen wel de elite, maar niet de bevolking.

Ook de financiële gevolgen voor de CGTG zijn groot, omdat leden hun contributie niet meer kunnen betalen. Het ITF heeft eenmalig bijgedragen in de organisatiekosten van de CGTG met een bedrag van 100.000 dollar. Ook is, zoals al eerder afgesproken, de aanschaf van een nieuwe jeep gefinancierd. De CGTG heeft ongeveer 140 afdelingen over het gehele land, waarvan sommigen zeer moeilijk bereikbaar zijn. Goed vervoer is voor hen dus van essentieel belang. Dit project is voor een derde gesubsidieerd
door Wilde Ganzen. De totale bijdrage was (afgerond) 24.000 dollar.

Vanwege corona konden wij dit jaar niet naar Guatemala reizen, hopelijk is dat binnen afzienbare termijn wel mogelijk.

COSTA RICA: Waterbronnen en medicinale planten

Ondanks een ook voor Costa Rica lastig jaar, is het gelukt alle projecten succesvol uit te voeren:

De Térraba (Project 2020-001 Herbebossing en natuurherstel) hebben succesvol een boomkwekerij opgezet, waarmee ze gedegradeerd land en rivieroevers hebben herbebost. Met een resterend deel van het projectgeld zullen zij deze nieuwe aanplant nog een tijd onderhouden, tot de bomen sterk genoeg zijn om zichzelf te redden.

De gemeenschap van Bajo Coén heeft het stuk land van project 2020-003 (Landaankoop voor bronbescherming) kunnen aankopen. De waterbronnen die er liggen zijn nu beschermd.

Onze trouwe partner Madre Verde heeft met onze bijdrage de faciliteiten – receptie, toiletgebouw en duidelijke bewegwijzering van de wandelpaden – van haar educatieve centrum kunnen verbeteren, waardoor dit weer voldoet aan de eisen van de overheid om schoolklassen te mogen ontvangen voor hun lesprogramma’s. (2020-004 Verbetering toegang en faciliteiten Madre Verde)

Dankzij enkele gulle giften hebben we extra projecten kunnen uitvoeren. Het ITF droeg bij aan de bouw van een huis voor culturele uitwisselingen bij de Cabecar, een inheemse gemeenschap in Talamanca. De vrouwengroep Sebliwak in deze streek heeft een hectare grond beplant met 200 soorten medicinale planten, die gebruikt kunnen worden in de afgelegen streek waar zij wonen.