Actuele projecten

Projecten waarvoor wij momenteel geld zoeken 2020

2020 – 001 Herbebossing en natuurherstel in het leefgebied van de Térraba

De gemeenschap van de Térraba, die oorspronkelijk Bröran worden genoemd, ligt in het zuiden van Costa Rica aan de Pacifische Oceaan in het district Buenos Aires. Het ITF werkt al lange tijd met ze samen. De historie van de Térraba in het gebied gaat terug tot meer dan 5000 jaar geleden. Sinds de tweede helft van de vorige eeuw is door economische en politieke ontwikkelingen in Costa Rica hun leefgebied steeds verder aangetast. Veel bos heeft plaatsgemaakt voor met name veeteelt en de Térraba hebben steeds minder te zeggen over hun leefgebied. ASODINT is opgericht door de Térraba om verdere degradatie van het land tegen te gaan, natuur te herstellen en ook politiek een stem te laten horen. Aan het ITF wordt een bijdrage gevraagd aan een herbebossing en voorlichtingsproject. Het geld wordt besteed aan het opzetten van een bomenkwekerij, het herbebossen van gedegradeerd land en rivieroevers en om enige tijd de uitgeplante bomen te onderhouden. In totaal is € 4.158,- nodig.

2020 – 002 Zonder vervoer, geen hulp!

Het ITF werkt al ruim twee decennia samen met de koepelorganisatie van vakbonden in Guatemala, de CGTG. Vakbonden vormen in Guatemala een belangrijke ruggengraat in een samenleving die geteisterd wordt door geweld en onrecht. De CGTG komt op voor onrecht en ongelijkheid in de samenleving. Dat doen ze door een spreekbuis te zijn namens vele vakbonden richting de politiek en door hun leden te ondersteunen met voorlichting, organisatie, onderwijs en vele ander zaken. Daarvoor moeten ze het hele land door. Daar is een auto voor nodig en moet er geld zijn om benzine te kopen. Het ontbreekt de CGTG aan de middelen om een voertuig aan te schaffen en de verbruikskosten te financieren. Aan het ITF wordt om steun gevraagd om een auto te kopen en om een jaar lang de benzine kosten te dekken. We willen hen graag steunen met € 25.680,-

2020 – 003 Landaankoop voor bronbescherming

In Talamanca in het zuiden van Costa Rica werkt het ITF al lang samen met de inheemse gemeenschap van Bajo Coén. Ook hun leefgebied is sterk aangetast en ontbost. Recent is de gemeenschap in staat gesteld om een hectare land te kopen. Op het land bevinden zich twee belangrijke bronnen die op hun beurt weer de grotere rivier Rio Sioli voeden. Het is belangrijk deze bronnen veilig te stellen door het land aan te kopen en te herbebossen en de aangetaste bronnen te herstellen. Voor de aankoop van het land is € 4.243 nodig.

2020 – 004 Verbetering toegang en faciliteiten Madre Verde

Vlakbij Palmares de Alajuela, min of meer in de centrale vallei van Costa Rice bevindt zich Madre Verde, een natuurbescherming en educatie ‘park’. Het ITF ondersteund ze al jaren omdat het prachtige natuurgebied zo’n belangrijke functie heeft in natuureducatie. Honderden schoolklassen bezoeken het gebied en ook toeristen weten hun weg te vinden. Maar er is wat veranderd: schoolklassen komen alleen als voldaan worden aan nieuw overheidsbeleid met betrekking tot bepaalde faciliteiten. Er moet een receptie zijn, een toiletgebouw wat aan speciale eisen voldoet, een geschikte toegang van het gebied en duidelijke bewegwijzering van de wandelpaden. Veel is al gedaan maar om de upgrade af te maken en aan de vereiste standaarden te kunnen voldoen is nog geld nodig. Aan het ITF wordt een bijdrage gevraagd van € 2.828,-

Lopende projecten uit 2019

Project 2019-1 – Renovatie Cabécar Rancho
Een Rancho (gemeenschapshuis) is een belangrijke plek in de cultuur van de Cabécar gemeenschap. Er vinden ceremonies plaats en bij belangrijke gebeurtenissen komen de dorpelingen er samen. Ruim tien jaar geleden was de laatste opknapbeurt van de huidige Rancho. Het is hoog tijd voor de volgende om te voorkomen dat het echt instort. Onder meer het dak moet nodig vervangen. Voor bouwmaterialen zoals spijkers, golfplaten en benzine voor de motorzaag, wordt het ITF om hulp gevraagd. Het werk doen ze zelf. We kennen inmiddels de waarde van de Rancho voor de Cabécar, evenals het gebrek aan middelen voor het kopen van materialen. Daarom steunen we ze graag.

Project 2019-2 – Medicinale plantentuin voor Bajo Coén

De vrouwen van de Bajo Coén zijn niet alleen verantwoordelijk voor de teelt van groentes, maar ook van medicinale planten. Die worden in de gemeenschap nog steeds veel gebruikt. De vrouwen van Bajo Coén gaan nu 7 medicinale plantentuinen aanleggen van elk 1 hectare met 200 verschillende soorten medicinale planten. Die moeten eerst worden opgekweekt. Voor plantmateriaal, het geschikt maken van het terrein en voor de omheining van de tuinen wordt het ITF om ondersteuning gevraagd. 

Project 2019-3 – Eigen inkomsten natuurreservaat Madre Verde
De vrijwilligers van Madre Verde werken in Palmares de Alajuela, in de centrale vallei van Costa Rica aan natuurbescherming, educatie en duurzame ontwikkeling. Om zelf inkomsten uit toerisme te genereren willen ze routes uitzetten in al eerder (mede door het ITF gefinancierde) herbebost gebied.