Boomcertificaten

Een ITF Boom in Costa Rica

Het ITF verkoopt boomcertificaten; voor elk certificaat wordt een boom geplant in de gebieden van de Terraba en Bribri in Costa Rica. Op deze manier worden de bomen internationaal eigendom en daardoor zijn ze beter beschermd.

De verkoop van boomcertificaten heeft de afgelopen jaren bijgedragen aan het herstellen van de corridor tussen het nevelwoud op de bergtop Turrubares met het natuurpark Carara in Costa Rica. Gedurende 30 jaar zijn hier bomen geplant en inmiddels is de corridor vol en hersteld.

Dit gebied, met een bijzonder hoge biodiversiteit werd bedreigd door steeds verdergaande ontbossing. Arbofilia, de lokale organisatie uit Costa Rica en ITF werkten samen om dit unieke stuk natuur te behouden en te herstellen. Het succes van dit project zetten wij nu voort in andere gebieden in Costa Rica, zoals hierboven vermeld.

Een boomcertificaat is ook een leuk geschenk voor een pasgeboren neefje, nichtje, kleindochter of kleinzoon!

U kunt de boomcertificaten bestellen door het onderstaande bestelformulier in te vullen
en op verzenden te klikken. U kunt de boomcertificaten ook schriftelijk bestellen.

Daarna maakt u het bedrag (= aantal certificaten x € 15,-) over op
Rekeningnummer NL52INGB0000646171
t.n.v. “International Tree Fund” te Utrecht
o.v.v. Boomcertificaat voor NAAM

Kies hieronder de door u gewenste bestelwijze: