Bestelformulier

Vul onderstaand formulier in en maak het bedrag (= aantal certificaten x € 15,- euro) over op:
Rekeningnummer NL52INGB0000646171
t.n.v. “International Tree Fund” te Utrecht
o.v.v. Boomcertificaat voor NAAM