Over ITF

Herbebossing in Midden-Amerika

Het International Tree Fund (ITF) is een Nederlandse vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor het behoud, beheer en herstel van bossen, gekoppeld aan het welzijn van de mensen die in en om de bossen wonen.

Het ITF houdt zich bezig met fondsenwerving, gericht op de tropische bossen met de daarin wonende inheemse gemeenschappen. Het ITF ondersteunt, met de hulp van Nederlandse donoren, kleinschalige projecten in Midden-Amerika (Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Honduras). Het ITF is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling en heeft de ANBI status (nr 0099.34.637). Uw giften aan het ITF zijn dus belastingaftrekbaar.

Sinds de oprichting in 1989 heeft het ITF dankzij haar donoren geweldig veel projecten kunnen realiseren. Scholen en gemeenschapshuizen werden gebouwd, vele kleine economische projecten kwamen van de grond, diverse trainingen en opleidingen konden worden gerealiseerd, honderden hectaren kale grond werden weer bebost en veel bestaand waardevol bos is behouden gebleven.

Maar zeker zo belangrijk zijn de banden die zijn gegroeid tussen mensen uit Midden-Amerika en Nederland, uit verschillende culturen en met zeer uiteenlopende achtergronden. Zoals Ali Garcia, van het inheemse Bri Bri volk het uitdrukte: “al die kleine projecten hebben met elkaar een bloeiende weide tot stand gebracht, laten we hiermee doorgaan. We hebben elkaar wederzijds nodig”.