Het ITF Steunt projecten in Costa Rica en Guatemala. In Costa Rica zijn veel projecten aan natuur, water en lokale bevolkingsgroepen gerelateerd.

 

?

 

In Guatemala zijn projecten vaak aan mensen en hun primaire ontwikkeling en behoeften gekoppeld. Bos- en natuurbescherming is een luxe als mensen moeite hebben om elke dag voldoende voedsel, drinkwater en kleding bij elkaar te krijgen. Pas als de eerste levensbehoeften zijn vervuld hebben mensen de tijd om constructief over de toekomst na te denken, en over het behoud en herstel van hun natuurlijke omgeving.

?

Klik op een projectnummer voor meer informatie. CR staat voor een project in Costa Rica. GU staat voor een project in Guatemala. Als het project gerealiseerd is, dan is het gevraagde bedrag groen gekleurd!

 

?

 

Nr

 

Land

 

Naam project NL

 

Gevraagd bedrag (euro?s)

 

 

 

?

2007-01

CR

Taal en cultuurbehoud Ngobe-indianen

3092

 

 

?

2007-02

CR

Landaankoop in Conte Burica voor vruchtbomen, houtsoorten en planten voor huishoudelijk gebruik

6367

 

?

 

2007-03

CR

Schoon drinkwater, herbebossing en educatie voor de Guayami-indianen van Cont? Burica

5450

 

?

 

2007-04

CR

Demonstratie- en opleidingscentrum door UNAPROA voor verschillende boerengemeenschappen in het gebied Perez Zeledon

4550

 

?

 

2007-05

CR

Water en natuurbescherming in de gemeenschappen van de dorpen Rios Volcan, Sonador, Cenvento, San Juan en San Pedro door UNAPROA

4550

 

?

 

2007-06

CR

Boomkwekerij en irrigatie voor Madre Verde in het Canton Palmares de Alajuela, in de centrale vallei van Costa Rica, voor natuurbescherming en lokale duurzame ontwikkeling

5060

 

?

 

2007-07

CR

Landaankoop Terraba

9095

 

?

 

2007-08

CR

Duurzame ontwikkeling Terraba het kweken en aanplanten

van 4000 boompjes, het onderhouden van 12.000 reeds plante bomen en het aanplanten van 1000 fruitbomen

5597

 

?

 

2007-09

CR

Schoolgebouw Coroma voor de Bribri-indianen in het

zuiden van Costa Rica in Talamanca

 

6639

 

 

 

?

2007-10

CR

 

Vastleggen en doorgeven Bribricultuur en -kennis

2100

 

 

 

?

 

 

?

2007-11

CR

 

Corridor Ecologico Carara (CEC)

Elk bedrag is welkom

 

 

 

?

2007-12

CR

 

Boomcertificaten

12,50 euro per certificaat

 

 

 

?

2007-13

GU

 

Mobiele ondersteuning medische en onderwijsdoeleinden kleine dorpen

27285

 

?

 

2007-14

GU

 

Pluimveehouderij Chilley voor 73 boerenfamilies, inclusief alfabetiseringprogramma

8322

 

?

 

2007-15

GU

 

Maismolens voor tortillas In de nieuwe dorpen in Santa B?rbara en Chicacao

7518

 

 

 

?

2007-16

GU

 

Studiebegeleiding voor vrouwen in de nieuwe dorpen

8853

 

 

 

?

2007-17

GU

 

Levensmiddelen-winkeltje Los Angeles voor veertig boerenfamilies in het zuiden van Guatemala

7276

 

 

?

 

 

?

2007-18

GU

 

Begeleiding van studenten van 94 inheemse Q?echi?-families in Seta?a

6973

 

 

 

?

 

 

?

2007-19

GU

 

Alfabetisering 45 volwassenen

 

825

 

 

 

?

 

 

?

2007-20

 

WW

 

Bossen Nood Fonds (BNF)

Elk bedrag is welkom