Schriftelijk

Ook schriftelijke verzoeken voor certificaten worden natuurlijk gehonoreerd zodra het bedrag is overgemaakt.

Maak het bedrag (= aantal certificaten x € 15,- euro) over op:
Rekeningnummer NL52INGB0000646171
t.n.v. “International Tree Fund” te Utrecht
o.v.v. Boomcertificaat voor NAAM


Richt uw verzoek aan:
ITF Secretariaat
Burgemeester van der Heidelaan 13
3451 ZR Vleuten

Vermeld in uw brief de volgende gegevens:
– Uw naam en adres
– De naam en het adres van degene voor wie het certificaat is
– Het adres waar we het certificaat naar toe kunnen sturen
– Of we basisinformatie over het Corridor project mee moeten sturen
– En of we de ontvanger ook jaarlijks de nieuwsbrief mogen sturen