Samenwerking

ITF werkt samen met aantal andere organisaties, in Midden-Amerika en in Nederland:

Arbofilia

Arbofilia (Asociacion portecter de Arboles) is een federatief samenwerkingsverband van een groot aantal boerenfamilies uit de omgeving van Carara, aan de pacifische kust van Costa Rica. Arbofilia richt zich op activiteiten op het gebied van analog forestry, bescherming en van waterbronnen en herbebossing. Het International Tree Fund werkt al meerdere jaren met Arbofilia, en voert gezamenlijk projecten uit, zoals de inrichting van schoolboomkwekerijen; herbebossing; verhoging honing produktie; behoud rode papegaai etc.

www.arbofilia.net

FEDECAMPO

Fedecampo is een Guatemalteekse boerenorganisatie, aangesloten bij de Centro General de los Trabajadores de Guatemala (CGTG), het WVA, Clat en Clat Nederland. In de loop der jaren heeft het ITF een aantal kleine economische en herbebossingsprojecten met Fedecampo uitgevoerd.

Both ENDS

Met de organisatie Both ENDS (ENvironment and Development Service for non-governmental organisations) werkt het ITF al sinds haar oprichting samen. Zo wordt onder andere het “Bossennoodfonds” samen met Both ENDS beheerd. Het doel van Both ENDS is een bijdrage te leveren aan een verantwoordelijk beheer van de natuur en de natuurlijke omgeving, door NGO’s en (lokale) gemeenschappen die zich hiermee bezig houden te ondersteunen en te versterken, met name in ontwikkelingslanden. Samen met het ITF beheert Both ENDS het Bossen Nood Fonds.

Kijk ook op: www.bothends.org

Links:

www.ideeleverzekeringen.nl
www.noord-holland.nl
www.iucn.nl
www.ncdo.nl