Financiën 2017 2018
     
Beginsaldo 2.520  8.487
     
Inkomsten    
particulieren 2.889 3.117
boomcertificaten 1.151 578
CEC projecten 0 3.000  
Bossennoodfonds 0 0   
organisaties  3.477  3.679
  7.517  10.374
     
Uitgaven    
bankkosten 180 181
organisatie 48  50
reiskosten 0  0
projecten  1.322  4.751
  1.550  4.982
     
Eindsaldo 8.487 13.879