U kunt de boomcertificaten bestellen door het onderstaande formulier in te vullen
en op verzenden te klikken.

Daarna maakt u het bedrag (= aantal certificaten x € 12,50) over op
Rekeningnummer NL52INGB0000646171
t.n.v. "International Tree Fund" te Utrecht
o.v.v. Boomcertificaat voor NAAM