2018-001 Waterzuivering met planten

Het natuurreservaat Madre Verde doet veel aan natuureducatie. Ze zoeken de steun van het ITF om een waterzuiveringssysteem aan te leggen waarbij het water gezuiverd wordt door speciale planten, en een zogenaamd helofytenfilter. Het systeem wordt specifiek aangelegd voor educatieve doeleinden. Daarom is behalve materiaal voor de aanleg ook geld nodig om een lesprogramma en lesmateriaal te ontwikkelen. Met deze materialen worden minimaal 16 scholen en naburige gemeenschappen voorgelicht over waterzuivering op natuurlijke basis. In totaal is voor de aanleg, het ontwikkelen van lesmateriaal en het opleiden van gidsen die de rondleidingen verzorgen een bedrag nodig van 2560 Euro.

2018-002 Grote medicinale plantentuin voor Bajo Coén

In de gemeenschap Bajo Coén wordt voor veel natuurlijke medicijnen gebruik gemaakt van wilde planten. Sommige planten zijn echter steeds zeldzamer en er zijn planten waarvoor soms dagen moet worden gelopen het bos in, om ze nog te vinden. Tijd om te kweken!
Alle 8 families in de gemeenschap doneren 1 hectare land, zodat in totaal 8 hectare land beschikbaar is om een grote kweektuin aan te leggen. Het land moet eerst klaargemaakt worden voor het inzaaien.

Daarna is er geld nodig voor onderhoud. Twee Awá (medicijnmannen) zullen de planten classificeren en een studie doen naar wat er bekend is over hun gebruik.
Om het hele project te realiseren wordt aan het ITF een bijdrage gevraagd van 1525 Euro.